Bent u een zakelijke klant? Log in als bedrijf om B2B prijzen te zien.
Filter

Privacy beleid

Dit is de website van

Zint.nl

Ons vestigings- en postadres is

Dillestraat 24

2034MP Haarlem

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

342.33.860

Ons btw-nummer is

NL 176163372B01

 

Algemeen

Zint.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In deze Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

 

Welke gegevens worden door Zint.nl verwerkt?

 1. De gegevens die door Zint.nl worden verwerkt zijn de gegevens die u zelf invult op het invulscherm waar u zich kunt aanmelden. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, email etc.).
 1. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch de domeinnaam en het emailadres van de ondernemer
 2. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
  1. uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke
  2. uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website 
  3. uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  4. de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  5. alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt;
  6. alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

 

Wat doet Zint.nl met uw gegevens?

 1. Voor intern gebruik en daarna verwijderd
 2. om de inhoud en de lay-out van onze pagina's te individualiseren voor elke individuele bezoeker
 3. Om de inhoud van onze website te verbeteren

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden

 

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.)

 1. uw voorkeuren te registreren;
 2. informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
 3. informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
 4. uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden;
 5. de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt;

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet

Links

De site van Zint.nl kan koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Zint.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 

Veiligheid

 a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

b. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).

c. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

 

Over communicatie per e-mail

 1. Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
 2. U kunt periodieke mailings ontvangen
  1. van ons, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres
 3. Ons bedrijf zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt;
 4. Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacybeleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met Ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres

 

Klarna Privacy statement:

Privacy Statement van Klarna AB 

 

Deze privacy statement is alleen van toepassing als u bij het bestellen van uw producten kiest voor de betaalmethode Klarna (betalen na 14 dagen met acceptgiro of Ideal)

 

Klarna AB (hierna: Klarna) begrijpt dat privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens belangrijk is voor haar klanten. Met deze privacy statement wil Klarna u dan ook informeren over de doeleinden en manieren waarop Klarna uw persoonlijke gegevens verwerkt. Tevens bevat de statement informatie over hoe u contact met Klarna kunt opnemen wanneer u een vraag of een verzoek heeft. De privacy statement is van toepassing op het handelen van Klarna, tenzij 

anders bepaald door contractsbepalingen en/of algemene voorwaarden behorende bij de gevraagde dienst. Lees deze daarom voor acceptatie goed door. 

 

Gegevensverwerking 

Bij bezoek aan Klarna’s website en/of het gebruik van de diensten van Klarna, kan Klarna persoonsgegevens van u verwerken. Klarna verwerkt in verband met de diensten die zij aanbiedt informatie met betrekking tot de personen die gebruik maken van haar diensten en de bezoekers van de Klarna websites. 

 

Klarna verwerkt persoonlijke en niet persoonlijke gegevens ten behoeve van de diensten die zij verleent. De informatie die Klarna verwerkt, wordt gebruikt voor het behandelen van een verzoek tot het verkrijgen van een krediet (identificeren, beoordelen, accepteren of weigeren), het uitvoeren en afwikkelen van de gevraagde dienst(en), het (verder) ontwikkelen van Klarna’s producten en diensten en voor statistische doeleinden (markt- en risicoanalyses). 

 

Wanneer hier aanleiding toe bestaat, kan Klarna de gegevens tevens gebruiken om (mogelijke) fraude of andere (mogelijk) onrechtmatige of strafbare gedragingen jegens Klarna, consumenten, medewerkers, partners en/of opdrachtgevers te bestrijden, te voorkomen en/of op te sporen. Klarna kan ten behoeve van de bovenstaande doelstellingen uw gegevens delen met partners, die bijvoorbeeld gegevenscontroles verrichten voor Klarna, zoals het BKR, Experian B.V. en Risk Solutions B.V.. Klarna stelt hierbij uitdrukkelijk dat zij uw gegevens niet voor andere doelstellingen dan hierboven beschreven aan derden ter beschikking zal stellen en dat Klarna adequate technische en 

organisatorische middelen gebruikt om de informatie te beschermen en juist, actueel en compleet te houden. Als Klarna gegevens overdraagt aan derden waarmee Klarna contractueel verbonden is, dan moeten deze derden, conform het contract, tevens adequate maatregelen treffen. 

 

Uitoefening van uw rechten; contact met Klarna 

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Klarna uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u desgewenst contact opnemen met Klarna via het versturen van een e-mail naar privacystatement@klarna.nl . Ook wanneer u een verzoek wil indienen tot inzage, wijziging, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens, kunt u ons e-mailen op dit adres. Mogelijkerwijs vraagt Klarna u in een dergelijk geval om meer informatie te overleggen in 

verband met geldende wetgeving en/of de aard van uw verzoek. 

 

Het is mogelijk dat Klarna het recht om de persoonsgegevens te verwerken behoudt na een verzoek als hierboven genoemd, voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de gevraagde en / of gebruikte dienst (en), dit is vereist door de wet, of op bevel van een rechter of een autoriteit. 

 

Cookies 

Klarna verwerkt gegevens met betrekking tot de website met behulp van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Er zijn verschillende soorten cookies. Wanneer u de website van Klarna bezoekt kunnen er twee soorten cookies worden geplaatst, namelijk sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit, en tijdelijke cookies, die voor een langere periode op uw computer blijven staan. Deze tijdelijke cookies worden echter automatisch verwijderd. 

 

Klarna gebruikt op haar website 'eigen' cookies om bijvoorbeeld de voorkeuren die u hebt ingesteld vast te leggen, zoals taalvoorkeuren, zodat u deze niet nog een keer hoeft in te vullen wanneer u de website weer bezoekt. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens verzameld. 

 

Daarnaast maakt Klarna gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw (tijdelijke) IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen 

voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze 10042012AF2.0 derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

 

U kunt zelf beslissen of u cookies wil accepteren, weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Dit doet u door de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox en Chrome) aan te passen. Het is tevens mogelijk eerder geplaatste cookies te wissen via uw browser. 

 

Een andere mogelijkheid voor wat betreft het weigeren van Google Analystics cookies is het installeren van de Google opt-out Browser Add-on. Dat kan via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics. 

 

We willen u er op wijzen dat het hier gaat om een computerinstelling, hetgeen betekent dat u de instellingen van elke computer zult moeten wijzigen als u meerdere computers gebruikt om Klarna’s website te bezoeken. Houd er rekening mee dat delen van Klarna’s website mogelijk niet goed functioneren als u geen cookies accepteert. Klarna behoudt zich het recht voor om haar cookiebeleid aan te passen. Klarna adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn. 

 

Internetsites, links, widgets en plug-ins van derden 

De website van Klarna bevat links naar websites van derden en widgets en plug-ins van websites van derden. Wanneer u er voor kiest om deze aan te klikken, verlaat u de site van Klarna en is Klarna’s privacy statement niet meer van toepassing. Het is tevens mogelijk dat sites van derden informatie over u verzamelen als u bij deze sites staat ingelogd terwijl u de Klarna site bezoekt. Ook hierop is Klarna haar privacy statement niet van toepassing. De derden hebben hun eigen beleid en procedures ten aanzien van (online) privacy. 

 

Wijzigingen in bepalingen van contracten en de privacy verklaring. 

Klarna kan ervoor kiezen om aanvullende of andere bepalingen te gebruiken met betrekking tot haar diensten en Klarna adviseert u dan ook om contracten en voorwaarden goed door te lezen voor u deze accepteert. Klarna behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy statement. Klarna adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn. 

 

Klarna AB 

Zweden adres: Norra Stationsgatan 61, 11343 Stockholm, Zweden 

KvK-nummer Klarna AB Zweden: 556737-0431 

KvK-nummer Klarna BV Nederland: 50315250 

Website: http://www.klarna.com 

Telefoonnummer klantenservice: 020-8082852 

Openingstijden klantenservice: maandag-vrijdag 0800-1700 

 

Voor vragen met betrekking tot het privacybeleid, willen wij u vragen gebruik te maken van het volgende e-mailadres: privacystatement@klarna.nl  

houten broodplank houten kaasplank houten pizzaplanken houten vleesplanken Onderhoudsolie snijplanken serveerplanken en hakblokken Houten hakblokken hakblok kopshout Houten Dienbladen